analys & strategi.

vill du ha hjälp med analys & strategi?

marknadsföring i tre steg.

För att göra framgångsrik och konsekvent marknadsföring fordras någon form av riktlinjer. Kommunikationsplan, medieplan och handlingsplan brukar vara vanligt förekommande styrdokument för att se till att det som kommuniceras görs så på rätt sätt. Här är variationen stor bland olika företag och det kan vara en enkel eller enstaka detalj som behövs för att hålla samman marknadsföringen, men det kan också vara ett större grepp där flera olika detaljplaner ska samverka.

Vår styrka och kompetens ligger i att kunna hjälpa till med både enskilda detaljer och den stora helheten. Tillsammans med dig sätter vi grunden för hur, var och när du ska synas och höras med ditt budskap. Vi ser till att samordna marknadsföringsinsatserna och hjälper dig att ha både framförhållning och kontroll över din marknadskommunikation.

första steget.

Oavsett hur vi hjälper dig att synas eller höras är grundtanken densamma – smarta medieköp och kreativt innehåll. Det är något som vi åstadkommer genom en process i tre steg, där första steget alltid är att identifiera behovet som du som kund står inför. Vad är det som ska förmedlas? När ska det förmedlas? Till vem? I detta steg besvaras alla dessa detaljer och grunden till en kommunikationsplan sätts.

andra steget.

Detta övergår därefter i steg 2 där material produceras för de valda insatserna som sedan fördelas och läggs upp i de valda kanalerna. Insatserna och kanalerna kan vara parallella med varandra, dvs. att ett och samma budskap disponeras över flera kanaler samtidigt, men de kan också vara strategiskt utvalda i tid att avlösa varandra.

tredje steget.

De sista detaljerna i steg 3 berör uppföljning och utvärdering genom rapportering till dig som kund. Du får svart på vitt över vad dina mätbara kampanjer åstadkommit för resultat för en rad olika mätpunkter och vi tillhandahåller också kommentarer till de olika kampanjresultaten för de kanaler som använts.

Med vår gedigna erfarenhet av datadriven marknadsföring kan vi fatta välgrundade beslut för specifika digitala kanaler. I kombination med en bred kunskap och brett förfogande över olika marknadsföringskanaler kan vi ge dig relevanta rekommendationer och guida dig att göra medvetna och effektfulla val för din marknadsföring.

Scroll to Top

bli kontaktad.

boka in ett kostnadsfritt uppstartsmöte