flygplatsreklam.

vill du ha hjälp med flygplatsreklam?

flygplatsreklam.

Utöver de digitala ytor vi förfogar över kan vi även erbjuda reklamplatser på flygplatserna i Umeå, Skellefteå, Luleå och Kiruna – både inne i flygplatsen samt på annonstavlor och fasader utomhus. Du kan föra fram ditt budskap på dessa flygplatser, genom exempelvis golvdekaler i avgångs- eller ankomsthallen, ljuslådor vid bagagebanden, vägg- och fönsterytor som visas ut från flygplatsen samt även digitala annonsplatser.

Flygplatser är positivt laddade miljöer som signalerar exklusivitet, spänning och förväntan. Majoriteten av resenärerna är dessutom mottagliga för förändring och tillhör en köpstark målgrupp. Det är därför särskilt tacksamt att kommunicera med dessa personer i denna miljö. Vi erbjuder dig möjligheten att nå exklusiva B2B- och B2C-målgrupper med både numerär och geografisk räckvidd, som är lätt att kommunicera med och som befinner sig på samma plats under lång tid.

När du annonserar med utomhusreklam finns vi till ditt förfogande i framtagande av annonsmaterial i stilla eller rörligt format för de angivna annonsytorna. Vi hjälper dig också att välja ut den eller de annonsytor som ger mest genomslag eller ger dig mest exponering för din budget.

Vill du synas med utomhusreklam i några av dessa städer? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Scroll to Top

bli kontaktad.

boka in ett kostnadsfritt uppstartsmöte