programmatisk annonsering.

vill du ha hjälp med din marknadsföring?

annonsering med ai.

Programmatisk annonsering är en automatiserad annonseringsprocess där du köper annonsutrymme genom en auktionsliknande process. Det är en process som sker kontinuerligt i realtid så att du som annonsör alltid får det bästa priset du kan få vid exakt den tidpunkten. Det resulterar i en kostnadseffektiv annonsering där du aldrig betalar mer än du behöver för dina annonsvisningar.

annonsera på ytor som ger störst effekt.

Vi hanterar och styr programmatisk annonsering genom olika köpplattformar, så kallade DSP (Demand Site Platform) för att inte begränsa köpen till specifika sajter eller appar. Därigenom kan annonsering ske över flera plattformar, på fler sajter och i fler appar på ett smidigare sätt utan att förlora kontrollen över var annonsen faktiskt visas. Utifrån kundens förutsättningar och budskap styrs annonsen till specifika sajter, brett över ett geografiskt område, till en definierad åldersgrupp eller en kombination av flera variabler.

datadriven optimering.

Tack vare de programmatiska plattformar vi använder har vi full kontroll över annonseringen och kan göra åtgärder löpande samtidigt som vi tar del av värdefull statistik från kampanjstart till kampanjslut. Genom denna kontroll ser vi till att annonsen är relevant för mottagaren, att den inte över- eller underexponeras och vi optimerar löpande för att få ut bästa möjliga resultat utifrån de givna förutsättningarna.

Beroende på vilken köpplattform vi använder oss av för annonsering kan platsutbudet se olika ut. Vi har möjligheten att köpa annonsutrymme både genom öppen marknadsplats och genom överenskomna, förbestämda plattformar och nätverk.

hjälp med programmatisk annonsering.

Med lång erfarenhet av kampanjer som spänner över en stor variation av branscher, och med olika budskap och annonsmaterial kan vi ge förslag och rekommendationer baserat på tidigare data. Vi sätter oss in i dina kampanjmålsättningar och hjälper dig att marknadsföra kostnadseffektivt i rätt kontexter genom programmatisk annonsering.

Scroll to Top

bli kontaktad.

boka in ett kostnadsfritt uppstartsmöte