sociala medier.

vill du synas i sociala medier?

marknadsföring i sociala medier.

Idag är sociala medier en högst naturlig del av vår vardag och det finns ett flertal olika plattformar där vi har möjlighet att annonsera och skapa engagemang. Beroende vad du vill säga och till vem så kan det vara aktuellt med en eller två eller flera av de sociala plattformarna för att nå ut med ditt budskap till rätt målgrupp.

Varje plattform har i sina respektive förutsättningar för annonstyp, målsättning, interaktionsmöjligheter och mycket mer. Vad som funkar på Facebook kanske inte funkar på Snapchat eller på LinkedIn – användarantalet kan se helt annorlunda ut och deras beteende för respektive plattform kan vara ännu mer annorlunda.

Vi erbjuder ett stort utbud av olika plattformar för annonsering i sociala medier. För att ingen annons är den andra lik och därför att förutsättningarna för annonsen är olika för varje gång. Vår kompetens ligger i att kunna annonsera till den breda massan likaväl som den ytterst begränsade kärnan utan att bli irrelevant för någon av målgrupperna.

facebook.

Överlägset störst av de sociala plattformarna sett till användare och också den vanligaste annonseringsplattformen. Genom sponsrade inlägg på Facebook når du ut till ett stort antal människor och kan skapa engagemang och interaktion genom din marknadsföring.

instagram.

Sedan flera år tillbaka är Instagram en del av Facebook och därigenom utgår den största delen av Instagrams annonser från Facebook. Den är inte bunden till Facebook, men genom länkningen däremellan blir Instagram starkare som annonsplattform. 

snapchat.

Den yngsta plattformen för annonsering på den svenska marknaden och med en primärt yngre målgrupp. Snapchats användare har dock under de senaste åren blivit äldre och användare i åldern 25-45 år är väl representerade. 

linkedin.

I första hand ett professionellt fokuserat socialt media där kontakt, nätverk och jobb står i första rummet. Användare på LinkedIn har därmed andra beteenden i jämförelse med andra sociala plattformar och användargrupper kan variera stort mellan olika branscher.

youtube.

En av de största plattformarna när det kommer till videoannonsering och när det kommer till antalet användare. Youtube är en del av Google och utgår därför från Google Ads som är en samlingsplattformar för sökord, displayannonsering och videoannonsering. 

Scroll to Top

bli kontaktad.

boka in ett kostnadsfritt uppstartsmöte