linkedin.

vill du nån en professionell målgrupp på linkedin?

professionellt fokuserad annonsering på linkedin.

Som fjärde största sociala mediet i Sverige finns LinkedIn. Det är ett nischat socialt media med huvudsakligen yrkesmässig och professionell grund där nätverkande och kontakter utgör stommen. Med anledning av den professionella grunden är det också stor variation i hur väl olika branscher är representerade bland användarna – kommunikation och IT har högt antal användare medan vården har lågt antal användare. Det är därför mycket relevant att ställa sig frågan om man som annonsör hittar sin målpublik på LinkedIn.

Att annonsera på LinkedIn går att göra med bild- eller videomaterial, textannonser, jobbannonser samt sponsrade mail som visas bland användares meddelanden. Du kan också skapa engagemang och direktkontakt med ditt företag genom dynamiska annonser för att på ett personligt sätt bygga upp ditt företags kontaktnät.

användare linkedin.

rätt innehåll för målgruppen.

Som på många andra sociala medier är innehåll en vital aspekt för att bli sedd och uppmärksammad av användare. LinkedIn har ett lågt antal dagliga användare, jämfört med användarantalet generellt sett, vilket gör att annonseringsförutsättningarna skiljer sig markant gentemot andra sociala plattformar. Det låga dagliga användandet kan dock översättas till längre fönster för exponering – en annons tål att vara aktiv längre utan att överexponeras för användarna.

mät leads och konvertering på linkedin.

Beroende på din målsättning med annonseringen har du också möjligheten att mäta och följa upp aktiviteter och beteenden som din målgrupp tar efter interaktion med din annons. På så sätt kan du hålla koll på vad dina marknadsföringsinsatser får för effekt på din verksamhet.

könsfördelning.
åldersfördelning.

därför ska du synas på linkedin.

  • professionellt kontaktnätverk
  • visa upp ditt företag och dina produkter/tjänster
  • annonsering på LinkedIn är mätbar
  • interagera med din målgrupp och knyt nya kontakter
Scroll to Top

bli kontaktad.

boka in ett kostnadsfritt uppstartsmöte