programmatisk annonsering


Som en av Sveriges främsta specialister inom programmatisk annonsering, erbjuder vi avancerad och effektiv digital marknadsföring. Programmatisk annonsering representerar en ny era inom digital displayannonsering, där allt sker i realtid och med otrolig precision.

kunder som vi hjälpt med programmatic

vad är fördelarna med programmatisk annonsering?

Eftersom budgivningen sker i realtid får man större kontroll över sina medieköp, man kan välja vilka webbsidor man vill synas på och med hjälp av maskininlärning budar man inte mer än vad man är villig att betala för en annonsplats. Detta ger en större möjlighet att optimera sina kampanjer för att uppnå så bra resultat som möjligt.

Programmatisk annonsering har en väldigt hög räckvidd där man kan synas på Sveriges största dagstidningars webbsidor, som till exempel Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Omni Nyheter, Dagens Nyheter med flera. Man kan också köra programmatisk annonsering sajter som lokalpress, branschsajter, intressesajter med mera.

så här jobbar vi med programmatisk annonsering.

Vi börjar förarbetet inför varje kampanj med att ta reda på vart er tilltänkta målgrupp spenderar sin tid online. Statistik och data hämtar vi från Kantar/Sifo – ett av Sveriges största företag inom marknads-, medie- och opinionsundersökningar. Detta gör vi för att säkerställa oss om vilka webbsidor som er målgrupp besöker och hur frekvent de besöker dessa. Med denna information får vi en bild över var vi når bästa möjliga räckvidd.

Nästa steg är att sätta upp ett annonskonto för att kunna köpa placeringar på de kanaler och sajter vi tillsammans valt ut. Vi använder oss av Xandr som är en av världens största plattformar för programmatisk annonsering.

Under kampanjens gång optimerar vi kontinuerligt parametrar som placeringar, budgivning och budgetallokering mellan kampanjer för att säkerställa att varje krona i budgeten nyttjas med bästa möjliga effektivitet sett till kampanjens målsättning.

När kampanjen är över rapporterar vi slutresultatet till er. Ni får en utförlig utvärdering med transparenta siffror över hur kampanjen presterat, hur många visningar har skett på respektive webbsida och hur stor del av budget som lagts på varje webbsida. Vi kommer även med rekommendationer och förslag på hur vi kan göra nästa insats ännu bättre.

fungerar som en byrå, känns som en kollega

Vi är en passionerad och engagerad digital marknadsföringsbyrå som alltid utgår efter kundens behov. vi skapar värde genom insikt, plattformsexpertis och närhet till våra kunders affärer med devisen fakta före känsla.

certifieringar

vanliga frågor om programmatisk annonsering

Priset varierar kraftigt beroende på vilka nyhets- eller informationssajter vi väljer att rikta in oss på, aktuell årstid och nuvarande konkurrens i budgivningen. Det bästa är att kontakta oss, då får ni ett aktuellt estimat som berättar både vilken budget som behövs för ert önskade resultat samt hur många visningar vi förväntar oss kunna buda hem för er budget.

Vi diskuterar alltid och lämnar förslag på vilka webbsidor ni bör köra er programmatiska kampanj på, när ni godkänt dessa syns ni bara på dem. I varje slutrapport kan ni också se vilka webbsidor ni har annonserat på och hur många visningar som skett där. Även hur många klick som skett på er annons på respektive hemsida samt hur stor del av budget som lagts på varje webbsida.

Absolut! Under en kampanjperiod kan vi styra vilka veckodagar och vilken tid på dygnet som er kampanj ska gå.

Programmatisk annonsering är en automatiserad metod för att köpa och sälja digitala annonser i realtid med hjälp av teknologi och algoritmer. Det skiljer sig från traditionell annonsering där annonser köps och säljs manuellt.

Här är en översikt över hur programmatisk annonsering fungerar:

 1. Målgruppsinriktning: Annonsören definierar sin målgrupp baserat på olika faktorer som demografi, beteende, intressen och geografisk plats. Detta görs genom att använda data från tredjepartskällor, webbkakor, CRM-data eller data från tidigare kampanjer.

 2. Auktion och budgivning: Annonsutrymmet säljs i realtid på annonseringsplattformar eller marknadsplatser genom en auktion. När en användare besöker en webbplats eller en mobilapp, läses information om användaren in i realtid, och annonsutrymmet auktioneras ut till annonsörer som är intresserade av att visa sin annons för den specifika användaren.

 3. Realtidsbudgivning: Annonsören deltar i en budgivning där de anger det maximala belopp de är villiga att betala för att visa sin annons för den specifika användaren. Budgivningen sker på millisekundsnivå och det högsta budet vinner auktionen.

 4. Annonsservering: När annonsplatsen har auktionerats ut och vinnaren har bestämts, levereras annonsen i realtid till webbplatsen eller mobilappen där användaren befinner sig. Annonsservern hämtar annonsen från annonsörens server och visar den för användaren.

 5. Optimering och rapportering: Programmatisk annonsering möjliggör kontinuerlig optimering genom att använda data i realtid för att justera budgivningen och rikta in sig på de mest lönsamma och relevanta målgrupperna. Annonsören kan även få detaljerade rapporter om kampanjprestanda och mätvärden som visningar, klick och konverteringar.

Fördelarna med programmatisk annonsering inkluderar effektiv resursanvändning, möjlighet att nå exakt definierade målgrupper, realtidsanpassning och optimering av kampanjer samt ökad transparens och mätbarhet.

Det är viktigt att ha en tydlig strategi och använda relevanta datakällor för att få bästa möjliga resultat från programmatisk annonsering. Det kan vara fördelaktigt att samarbeta med en erfaren annonseringspartner eller använda en programmatisk plattform för att underlätta processen och maximera avkastningen på investeringen.

Programmatisk annonsering och displayannonsering är två relaterade begrepp inom den digitala annonseringsvärlden, men de har olika betydelser och fokuserar på olika aspekter av annonsering. Här är skillnaderna mellan dem:

 1. Programmatisk annonsering: Programmatisk annonsering är en automatiserad metod för att köpa och sälja digitala annonser i realtid genom användning av teknologi och algoritmer. Det innebär att annonser köps och säljs i realtid genom en auktion och baserat på olika parametrar och målgruppsinriktning. Programmatisk annonsering kan användas för olika annonstyper, inklusive displayannonser, videoannonser, mobilannonser och mer.

 2. Displayannonsering: Displayannonsering är en specifik typ av annonsering som fokuserar på att visa grafiska annonser på webbplatser och mobilappar. Displayannonser kan vara i form av banners, rektangulära annonser, pop-ups, videoannonser och mer. Displayannonsering handlar om att exponera en annons för en bredare publik på olika platser på webben, vanligtvis i form av visuellt attraktiva annonser.

Sammanfattningsvis kan vi säga att programmatisk annonsering är en övergripande metod för att köpa och sälja annonser i realtid med hjälp av teknologi och automatisering. Displayannonsering är en specifik form av annonsering som fokuserar på visuella annonser på webbplatser och mobilappar. Programmatisk annonsering kan omfatta displayannonsering som en av flera typer av annonser som köps och säljs genom den programmatiska processen.

Att köpa annonser via programmatisk annonsering erbjuder flera fördelar för annonsörer. Här är några av de viktigaste fördelarna:

 1. Effektiv resursanvändning: Programmatisk annonsering gör det möjligt att optimera och automatisera annonseringsprocessen. Genom att använda algoritmer och teknologi kan annonser köpas och visas i realtid, vilket minskar manuellt arbete och sparar tid och resurser.

 2. Målgruppsinriktning: Programmatisk annonsering möjliggör avancerad målgruppsinriktning. Genom att använda olika typer av data kan annonsörer nå specifika målgrupper baserat på demografi, intressen, beteende och geografisk plats. Detta gör att annonserna kan anpassas och levereras till de mest relevanta och potentiellt intresserade användarna.

 3. Realtidsanpassning: Programmatisk annonsering ger möjlighet till realtidsanpassning av annonser baserat på användarinformation och kontextuell data. Annonserna kan anpassas och optimeras i realtid för att bättre matcha tittarens intressen och beteende, vilket ökar chansen att locka deras uppmärksamhet och engagemang.

 4. Optimering och prestandaanalys: Programmatisk annonsering möjliggör kontinuerlig optimering av kampanjer. Genom att analysera data i realtid kan annonsörer justera budgivning, målgruppsstrategier och annonsinnehåll för att förbättra kampanjens effektivitet och resultat. Det ger också detaljerad prestandaanalys och mätvärden som kan användas för att utvärdera kampanjens framgång och fatta informerade beslut.

 5. Större transparens och kontroll: Programmatisk annonsering ger annonsörer större transparens och kontroll över annonseringsprocessen. Annonsörer kan välja vilka platser de vill annonsera på och har möjlighet att filtrera bort platser som inte passar deras varumärkesvärden. Dessutom kan de ha detaljerad insyn i var annonserna visas och vilken publik de når.

 6. Bättre skalbarhet och räckvidd: Programmatisk annonsering ger tillgång till en bredare inventariedatabas och möjlighet att nå en större publik. Det gör det möjligt att nå potentiella kunder över olika plattformar, inklusive webbplatser, mobilappar, sociala medier och videoinnehåll. Det ger annonsörer möjlighet att öka räckvidden och skalbarheten för sina kampanjer.

Sammanfattningsvis erbjuder programmatisk annonsering fördelar som effektiv resursanvändning, avancerad målgruppsinriktning, realtidsanpassning, optimering och kontroll, transparens och skalbarhet. Genom att dra nytta av dessa fördelar kan annonsörer

CPM (Cost Per Mille) är en vanlig betalningsmodell inom marknadsföring och annonsering på internet. Det representerar kostnaden för att visa en annons för 1000 visningar eller exponeringar av annonsen.

CPM-priset mäts i den lokala valutan och kan variera beroende på olika faktorer, inklusive annonsplats, målgrupp, annonsformat, konkurrens och annonsplatsens popularitet. Priset bestäms vanligtvis genom en auktion, där annonsörer konkurrerar om visningar och budar det belopp de är villiga att betala per tusen visningar.

CPM-priset är en viktig faktor för annonsörer att överväga vid planering och köp av annonser. Det hjälper till att bedöma kostnaden för att nå en specifik målgrupp och jämföra effektiviteten och kostnadseffektiviteten hos olika annonsplattformar, kanaler eller kampanjer. Genom att analysera CPM-priser kan annonsörer utvärdera och jämföra olika alternativ för att maximera sin avkastning på investeringen (ROI).

Det är viktigt att komma ihåg att CPM-priset inte är den enda metriken att ta hänsyn till vid bedömning av annonskampanjer. Andra viktiga faktorer inkluderar klickfrekvens (CTR), konverteringsgrad, kostnad per konvertering och total avkastning på investeringen. Alla dessa faktorer tillsammans ger en mer komplett bild av kampanjens prestanda och effektivitet.

Vill du ha hjälp?

Här tar vi första steget mot att tillsammans skapa bättre marknadsföring. kontakta oss så hör vi av oss inom 48h och berättar hur

Rulla till toppen